VÄV2022

Välkommen till min webshop! Här kan du som besökare på mässan betala mina smycken och hämta ut dem i montern genom att visa upp orderbekräftelsen som gäller som kvitto. Du kan välja att betala med Klarna, Paypal eller betalkort genom Paypal samt Swish. Du kan även betala med kontanter i montern efter din beställning i webshoppen. Kryssa "hämta i montern" i checkout så slipper du frakt. :-)

🇬🇧 Welcome to my webshop! Here, as a visitor to the fair, you can pay for my jewelery and pick it up at the stand by showing the order confirmation, which is valid as a receipt. You can choose to pay with Klarna, Paypal or debit card through Paypal. You can also pay with cash at the booth after placing your order in the webshop. Tick "hämta i montern/pick up at the booth" at checkout and you will avoid shipping. :-)

Allt gott!
Britten Toftarp, Kronmakaren